Ako na zazimovanie závlahového systému?

Už pred príchodom prvých mrazov je potrebné zazimovať závlahový systém. Iba tak ho ochránite pred poškodením, a zároveň zabezpečíte jeho bezproblémovú prevádzku v ďalšom období. Správnym zazimovaním ušetríte zbytočné náklady, ktoré by vznikli pri poškodení systému v prípade jeho nezazimovania. 

Klasický závlahový systém s výsuvnými postrekovačmi má rozvodné potrubia uložené v zemi v zamŕzajúcej hĺbke. To znamená, že voda by v potrubí by mohla zamrznúť a zväčšením svojho objemu systém poškodiť. Jediným overeným spôsobom odvodnenia systému je vyfúknutie vody stlačeným vzduchom pomocou kompresora.

Vpúšťaniu stlačeného vzduchu do potrubia venujte maximálnu pozornosť. Pri práci so stlačeným vzduchom dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia. 

Počas vpúšťania stlačeného vzduchu, musí byť stále otvorený niektorý z ventilov, aby umožnil unikanie vzduchu, kým je systém pod tlakom. Pokiaľ je systém pod tlakom vzduchu, nepohybujte sa nad  postrekovačmi alebo ventilmi. Pred prácou s kompresorom si overte u dodávateľa kompresora, či teplota vyháňaného vzduchu nie je príliš vysoká.

Výber vhodného kompresora

Optimálny tlak vzduchu sa pohybuje medzi 3,0 – 3,5 baru. Preto je potrebné nastaviť výstupnú hodnotu tlaku na kompresore alebo použiť redukčný ventil, aby uvedené hodnoty tlaku vzduchu neboli nikdy prekročené. Aj relatívne malé kompresory bez problémov vytvoria tlak o hodnote 8 -10 baru, vždy však používajte redukovateľný výstup z kompresora. Ako sme už spomenuli, je potrebné mať vždy otvorený niektorý ventil, aby sme netlačili vzduch do uzavretého systému. Po pripojení musí tlak vzrastať pomaly, aby sa predišlo nárazom a poškodeniu systému. Myslite na to, že voda je relatívne nestlačiteľná, naopak vzduch je ľahko stlačiteľný.

Aby sme vytlačili všetku vodu zo systému plným profilom potrubia, potrebujeme kompresor s dostatočným výkonom. Pre štandardné závlahové systémy na záhradách sa odporúča výkon kompresora s prietokom vzduchu 17 až 43 m3/h. Pokiaľ výkon kompresora nie je dostatočný, dôjde k tomu, že vzduch preniká iba hornou časťou profilu potrubia, a tak sa vytlačí iba časť vody. Zostatková voda potom stečie do najnižších miest systému, kde môže zamrznúť.

Pripojenie kompresora na závlahový systém

Kompresor pripojte na hlavný rad pomocou kompresorovej spojky so závitom. Toto pripojenie umiestnite čo najbližšie k zdroju vody a vždy na hlavnom rade závlahy. Môžete použiť napríklad rýchlospojný ventil alebo hydrantovú prípojku na hlavnom rade, ale aj závit po odskrutkovaní odvodňovacieho ventilu na guľovom ventile pri zdroji vody.

Vyfukovanie systému pomocou kompresora si vyžaduje vopred premyslený plán. Je potrebné vedieť, ktoré ventily uzavrieť, ktoré zase otvoriť. Pokiaľ postup vypúšťania nie je správny, môže sa stať, že voda v systéme sa bude pohybovať stále dokola. Platí pravidlo, že čím je systém väčší, tým je potrebnejšie mať pripravený presný postup.

Vyfukovanie systému

Pred samotným vyfukovaním uzavrite hlavný prívod vody. Po napojení na hlavný rad závlahy sa ako prvé sústreďte na zazimovanie celého hlavného radu. Postupne otvárajte a zatvárajte všetky vodné zásuvky na ňom pripojené. Potom pokračujte k zazimovaniu filtra a čerpacej techniky a až nakoniec ku komponentom automatickej závlahy. Vyfukovanie začnite otvorením ventilu sekcie alebo akéhokoľvek iného ventilu (vodnej zásuvky, odvodňovacieho ventilu), cez ktorý bude vzduch unikať von zo systému. Potom začnite do systému pomaly vháňať vzduch. Keď sa systém zaplní vzduchom, postrekovače sa začnú vysúvať a rozprašovať vodu. Najskôr z trysiek postrekovačov vychádza voda, ktorá sa postupne zmení na hmlu (zmes vody a vzduchu). To je signál , že je väčšina vody zo systému odstránená.

Vyfukovanie odporúčame vykonávať v niekoľkých kratších cykloch , ktoré sú efektívnejšie ako jeden dlhý. Okrem toho sa takto znižuje možnosť poškodenia systému, nakoľko sú postrekovače mazané vodou a cievky elektroventilov sú zase vodou chladené. Po minimálne dvojnásobnom opakovaní prefukovania je potrebné počas uzatvárania kompresora ponechať ventil na jednej sekcii otvorený. Potom ventily na všetkých sekciách zavrite a vyfukovanie je ukončené. 

Hlavný prívod vody do systému musí byť na 100% uzavretý počas celej zimy manuálnym ventilom. Odporúčame, pre zníženie rizika jeho otvorenia omylom, označiť ho nápisom "ZÁVLAHA" alebo dať páčku/ koliesko dole z ventilu a položiť na ovládaciu jednotku závlahy.

Zazimovanie ovládacej jednotky

Ovládacia jednotka by mala byť aj cez zimu pripojená k elektrickej sieti. Vhodné je na nej nastaviť pre každú sekciu aktiváciu ventilu na cca jednu minútu dvakrát do mesiaca. Je to prospešné pre ovládaciu jednotku ako aj pre elektroventily.