Hmyzie domčeky

Hmyzie domčeky sa v posledných rokoch stále častejšie objavujú v záhradách, ale i vo verejnom  priestore. Občas vzbudzujú emócie – ako pozitívne, tak negatívne. Povedomie o užitočnosti, vlastne lepšie by bolo hovoriť o dôležitosti hmyzu, stále rastie. Preto sa nemôžeme diviť tomu, že aj umelých obydlí pre hmyz pribúda.

Napriek tomu existujú aj hlasy, ktoré tieto drobné „stavby“ neuznávajú.  Tak ako je to teda? Majú hmyzie domčeky ozajstný význam? Môžu hmyzu skutočne pomôcť? Odpoveď je jasná, môžu. Ale ich význam na záhrade je až sekundárny.

To najdôležitejšie, čo môžeme pre hmyz urobiť, je vytvoriť im prostredie vhodné na život – dostatočne rozmanité a bezpečné. Pre bohatosť hmyzu musíme v prvom rade zabezpečiť dostatok potravy, inými slovami - musíme vysádzať také rastliny, ktoré im dajú dostatok peľu alebo nektáru. V tomto zmysle sú ideálne kvetinové záhony, prípadne kerové skupiny vytvorené z kvitnúcich druhov.  

Pre rozmanitosť hmyzu na záhrade by sme mali taktiež rešpektovať aj ich menej pekné vývojové štádia – každý motýľ je časť života húsenicou. Dôležité je taktiež obmedzenie, alebo úplne zastavenie použitie takých prípravkov, ktoré likvidačne pôsobia plošne na všetok hmyz.

Až v okamihu, kedy máme na záhrade vytvorené prostredie pre život hmyzu – má zmysel uvažovať o tom, ako ich „ubytovať“. Hmyzie domčeky slúžia pre rozmnožovanie, krátkodobý úkryt alebo pre prezimovanie. Zvláštnu starostlivosť si zaslúžia samotársky žijúce včely. Práve ony patria k najdôležitejším opeľovačom na malých záhradách – a to práve pre ich samotársky spôsob života. Včela medonosná žije vo veľkých spoločenstvách a pre uživenie potrebuje veľké množstvo potravy – les, sad, veľkú lúku či pole. V malých záhradách, kde kvitne menšie množstvo rastlín, sa o opeľovanie v podstatnej miere starajú práve samotársky žijúce včely. Tieto majú ešte jeden zvláštny zvyk. Nemajú potrebu silnej migrácie – pokiaľ majú podmienky k dobrému životu, ochotne sa rozmnožujú v svojom mikroteritóriu. Tam kde vznikli, radi zostávajú a kladú tam vajíčka svojich potomkov. Hmyzie domčeky sú pre ne vítaným pomocníkom. Platí to najmä tam, kde sa divoká krajina zmenila na uhladenú oblasť záhrad, kde prirodzené miesta na rozmnožovanie už zanikli. 

Najprv založte zdravú a rozmanitú záhradu, potom až budujte hmyzie domčeky. Ak bývate v paneláku, trebárs na 8. poschodí a túžite po trendovom doplnku vo forme hmyzieho domčeku, zvážte to. Príliš veľkú logiku to nedáva. Naopak, ak máte k dispozícii veľkú záhradu, pre hmyz bude lepšie, ak mu pripravíte viacej drobných úkrytov na viacerých miestach, než jednu obrovskú „ubytovňu“.