Hniezdne búdky

V adventnom období je cieľom mnohých užívateľov záhrad mať už vonku všetko hotové. Je pravda, že v tomto čase má prebiehať príprava na Vianoce - a na záhradu sa už moc nemyslí. Ale aj v tieto dni je možné zmysluplným spôsobom na záhrade tráviť čas. Práve v čase neskorej jesene je potrebné venovať sa kŕmeniu drobného záhradného vtáctva a vyvesovaniu hniezdnych búdok. Pre rodičov menších detí je to práca, ktorá je dobrá dvakrát. Pomáha nielen vtákom samotným, ale aj deťom vnímať svet s väčším citom a pomáhať im tak stať sa v dospelosti lepším človekom.

Je pravda, že vtáci hniezdia až na jar, keď sa prehreje nielen vzduch, ale i pôda. V tomto období však majú hlavičky plné pudových povinností a jediné, čo ich zaujíma je iba rozmnožovanie. Možno je to prekvapivé, ale ešte než na to dôjde, väčšina drobného vtáctva musí mať zabezpečené miesto, kde mladé vyvedú. Z tohto dôvodu sa hniezdne búdky majú vyvesovať s veľkým  časovým predstihom, ideálne ešte v neskorej jeseni. Najlepšie a najdôveryhodnejšie sú búdky, ktoré majú patinu, sú opršané a často poznamenané aj zubom času.

Pred samotnou prácou je treba aspoň trošku vedieť, aké druhy vtákov žijú vo vašom okolí – a potom podľa toho vyberajte búdku, ktorú im ponúknete. Dôležité je vybrať správne a správne búdku vyvesiť. Mala by byť na bezpečnom mieste, v blízkosti by mali byť stromy a na strome alebo na budove by búdka mala visieť. Orientujte ju tak, aby sa neprehrievala od slnka, v takto situovanej búdke obvykle vtáci nezahniezdia. Ak máte na záhrade funkčnú búdku, treba ju vyčistiť po minulom hniezdení – to tiež uľahčí vtákom rozhodovanie, či sa tam usadiť, alebo nie.

Včasné vyvesenie hniezdnych búdok má ešte jeden veľký význam. V zlom počasí, pri silných mrazoch vtáci využívajú tieto miesta ku krátkodobému odpočinku či ako trvalý zimný úkryt. Možno sa vám to bude zdať divné, ale ak k tejto práci priberiete deti či vnúčatá, je viac než pravdepodobné, že záhrada vás odmení ďalšou porciou šťastia a radosti a že sa zrazu turbulentné problémy tejto doby presťahujú ďaleko za hranice vašej záhrady.