Je čas aplikovať alebo obnoviť biely náter kmeňov stromov

V jesennom období sa odporúča natierať kmene stromov bielou farbou. Pokiaľ náter v priebehu zimy zoslabol, teraz je tá správna doba na jeho obnovenie. Počasie  týchto dní si to priamo žiada.

Vysvetlime si, prečo sa kmene stromov vôbec natierajú. Nebezpečie stromom hrozí v situáciach, keď sú slnečné a pomerne teplé dni a mrazivé noci. Ak kmene stromov nie sú natrené, tmavý povrch kmeňov sa ohreje na vyššiu teplotu. Po západe slnka, keď začne mrznúť, dochádza k rýchlemu schladeniu borky. Táto teplotná zmena býva často tak prudká, že pod jej vplyvom môže dochádzať ku vzniku tzv. mrazových trhlín či mrazových líšt. Potom dochádza k obnaženiu dreva. To vedie k veľkému riziku napadnutia stromu hubovými chorobami, ktoré môžu viesť k oslabeniu jeho vitality ale i úplnej záhube.

Ak je kmeň stromu natretý bielou farbou, tá odráža slnečný svit a kmeň sa pod jej ochranou nikdy tak neprehreje, čím je vznik mrazových líšt takmer vylúčený.