Jesenné množenie trvaliek

Aj keď chladné jesenné počasie zvádza skôr k odpočinku v teple domova, je stále ešte dosť činností, pre ktoré je na záhrade najvhodnejšia doba. Okrem iného môžeme v tomto čase získavať nové rastliny trvaliek a obohatiť tak trvalkové záhony o nové kusy. Jednou z najjednoduchších metód množenia trvaliek  je delenie starých trsov. K deleniu trsov pristupujeme nielen z dôvodov získania nových rastlín. Často sa stáva, že niektoré druhy trvaliek na stanovišti zostarnú a ich schopnosť kvitnutia postupne slabne. Rozdelením takéhoto trsu získajú novovzniknuté rastliny novú chuť do života a  budú opäť bohato a ochotne kvitnúť. V prípade krátkovekých trvaliek (Agastache, Gaillardia,...) rozdelením trsu môžeme rastliny dokonca zachrániť pred istým koncom.

Samotný proces získania nových trvaliek delením je veľmi jednoduchý. Ak sa jedná o trvalku, ktorú tvorí iba prízemná ružica listov, iba ju rýľom alebo lopatkou rozdelíme na niekoľko častí. V prípade, že množíme vyššie druhy, ktoré majú vysoké stvoly, ostriháme ich na výšku 20-30 cm, čím ich zbavíme väčšiny listov. Má to okrem estetického významu i jeden praktický dopad. Ostrihaním stvolov sa zmenší listová plocha čím sa zmenší odparovanie vody z rastliny.

Nové kúsky rastlín môžeme okamžite vysadiť na nové stanovište, alebo ich provizórne založíme napríklad do uvoľneného úžitkového záhona, kde môžu zostať až do chvíle, než budú vysadené na trvalé miesto. V tejto forme môžu pretrvať až do jarného obdobia.

Pre túto formu množenia sa hodí veľké množstvo druhov – sú to napríklad floxy, rudbékie, echinácei, astry, vysoké druhy rozchodníkov, monardy, vytrvalé druhy slnečníc, rebríčky apod.