Lupíny

Lupíny sa občas vysádzajú do tradičných vidieckych záhrad, čím na prvý pohľad pôsobia ako rastliny našich starých mám. Občas sa s najbežnejšou modrou formou stretávame aj vo voľnej prírode – nie sú to však naše pôvodné rastliny. Pochádzajú najmä zo Severnej i Južnej Ameriky, kde rastie veľa druhov. Tie najznámejšie sú trvalky, ale existujú aj jednoročné, či naopak drevité druhy.

Lupíny pestované v záhradách patria najčastejšie k rôznym umelo vytvoreným krížencom, preto sa obvykle označujú ako Lupinus x hybridus. Vedľa tradičných farieb existuje i mnoho  kultivarov v neobvyklých žiarivých farbách. V niektorých krajinách existujú dokonca spolky, ktoré zhromažďujú a pestujú iba túto rastlinu a organizujú ich výstavy a burzy.

Lupíny ocenia bohatú živnú pôdu bez prítomnosti vápnika. Potrebujú dobre priepustný substrát – v mokrých pôdach neprosperujú, ich korene tam často vyhnijú. Najväčšie straty bývajú u týchto trvaliek po dlhej, mokrej zime. Zimná prikrývka dokáže prípadné straty výrazne znížiť. 

Naše tipy

  • Lupíny síce kvitnú krásne, ale pomerne krátku dobu. Kombinujte ich preto s inými druhmi trvaliek, ktoré budú atraktívne v inom období.
  • Po odkvitnutí staré súkvetie bez obáv zrežte – ušetríte rastliny od energeticky náročnej tvorby semien a je šanca, že zakvitnú opakovane.
  • V niektorých prípadoch sa tieto rastliny môžu stať nepríjemne inváznymi. Vyžadujú preto pri výsadbe určitú opatrnosť. Zvlášť v prípadoch výsadieb na okrajoch obcí a miest treba byť opatrní. Ak v takýchto oblastiach lupíny vysádzate, je odstraňovanie odkvitnutých súkvetí ešte naliehavejšie.