Naplňte nádoby s vodou pre zvieratá vo vašej záhrade

Možno by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že záhradníčenie sa týka iba rastlín, nie je to celkom tak. Uvedomelý majiteľ záhrady musí tento priestor vnímať komplexne a snažiť sa udržiavať svoj kúsok prírody v rovnováhe. Súčasťou záhrady sú aj rôzne typy živočíchov, ktoré sa podieľajú na jej rovnováhe. Sú to rozličné druhy malých cicavcov, vtáky i hmyz.

Ich prítomnosť na záhrade je dôležitá, preto im v ťažších chvíľach človek pomáha prežiť. V zime ochotne prikrmujeme, v jarnom a letnom období by sme nemali zabúdať na pomoc vo veci pitného režimu. Zvlášť v mestských štvrtiach, v zástavbe a v modernom prostredí prirodzené zdroje vody často chýbajú. Preto je treba naplniť  rôzne misky, taniere a nádoby vodou, aby si zvieratá mohli doplniť chýbajúce tekutiny.


Nádob s vodou by malo byť na záhrade viac, ideálne aby boli rozmiestnené v rozličných výškových úrovniach, pre rôzne skupiny živočíchov na iných miestach. Pri zmnožení týchto „nápojových automatov“ je menšie riziko  vzniku konfliktných situácií medzi predátormi a ich prípadnými obeťami. V niektorých nádobách by mala byť iba voda, tam sa môžu vtáci nielen napojiť, ale aj sa okúpať. Do plytkých tanierov a misiek sa môžu umiestniť i kamene a drevo, ktoré čiastočne zasahuje nad hladinu vody. Takto pripravené nádoby ocenia včely a ďalší hmyz – i tieto živočíchy potrebujú vodu pravidelne doplňovať. Zďaleka nejde iba o pekné divadlo pre ľudí. To, čo je pre nás iba nenákladná maličkosť, je pre zvieratá často otázkou života a smrti.