Orgovány

Vedeli by ste, ku ktorej rastline patria mená španielsky bez, hedbavnice, ketik, bazička či strenka? Sú to všetko staré slovenské mená pre orgován obyčajný (Syringa vulgaris). Medzi milovníkmi rastlín by sa len ťažko hľadal niekto, kto by tieto rastliny nepoznal.

Orgovány miestami nájdeme aj vo voľnej prírode, ale naše dreviny to nie sú. Najbežnejší  druh -orgován obyčajný pochádza z najvýchodnejších oblastí Európy a zo západnej Ázie i ďalekého Východu. Celkovo existuje asi 30 botanických druhov a ďalšie stovky záhradných odrôd.

Orgovány pestujeme hlavne kvôli kvetom a vôni, ktorá sa nad nimi v období kvitnutia vznáša. Okrem pomerne mohutných a veľkolepých hybridov orgovánu obyčajného máme k dispozícii ďalšie druhy a ich odrody, ako napríklad Syringa meyeri, Syringa superba, Syringa reflexa a hlavne Syringa chinensis. V sortimente záhradných odrôd nájdeme aj ozajstné klenoty. Napríklad sú to kultivary zo série BLOOMERANG. Cítite tu slovnú hračku so slovom bumerang? Slovo bloom je výraz pre kvet, ďalej to nie je treba vysvetlovať. Orgovány z tejto skupiny totiž opakujú kvitnutie, čím zostávajú v atraktívnej forme až do konca leta. 

Druh Syringa meyeri  ‘Palibin‘ vytvára nízke kríky, ktoré sa hodia do malých dvorov, na skalky a do átrií. Dajú sa dokonca naštepiť na kmienik, čím sa z nich stane maličký stromček zo súmernou korunou pomalého rastu. 
Pre dobrý rast orgovány vyžadujú slnečnú lokalitu, prípadne polotieň. Sú to vápnomilné rastliny, ale tolerantné sú aj v pôdach mierne kyslých.

Aj keď väčšina orgovánov kvitne iba krátku dobu, rozhodne to nie sú nudné dreviny.