Patria okrasné jablone do záhrady ?

Odpoveď by sa zdala okamžité jasná, ale poznáte to. Skoro vždy sa nájde niekto, kto je proti, aj keby čo bolo. Najčastejším argumentom je celkom logické tvrdenie, že je škoda pestovať iba okrasné rastliny, ak na ich mieste môže rásť podobná rastlina úžitková.

Úžitkovosť, ale i užitočnosť sa nedá posudzovať iba z materiálneho hľadiska. Okrem toho, že okrasné jablone sú ozaj krásne, ich úžitkové poslanie je nespochybniteľné. Okrasné jablone v období kvitnutia sú obrovským zdrojom potravy nielen pre včely, ale i ďalšie druhy opeľovačov a iný hmyz. Niektoré odrody okrasných jabloní (napr. odroda Malus ‘Evereste‘) sa vyznačujú výbornou schopnosťou opeľovania kultúrnych odrôd, preto sa občas objavia aj v ovocnom sade na podporu úrodnosti.

Malé plody okrasných jabloní bývajú obľúbenou potravou niektorých drobných vtákov. To platí samozrejme aj pre ovocné odrody, ale týmto plody pozbierame, zatiaľ čo  plody okrasných jabloní zdobia strom až do neskorej zimy. A ak už  aj nezdobia, stále sú pre vtáctvo dobrou a žiadanou potravinou. Okrasné jablone navyše nebývajú predmetom tak intenzívnej chemickej ochrany, ako kultúrna jablone. Preto je aj život vnútri koruny okrasnej jablone podstatne bohatší, ako u jablone  ovocnej. Ak umiestnite kŕmidlo vedľa okrasnej jablone, čaká na vás ešte jeden nemenej dôležitý aspekt. Dal by sa nazvať slovom radosť, či šťastie. Divadlo, ktoré vtáci predvádzajú je slovami len ťažko opísateľné. Preletovanie, poskakovanie a spev vtákov je najlepšou odpoveďou na otázku, či okrasné jablone patria na záhradu? Nevieme ako vy, ale slovenskí záhradníci sú presvedčení, že áno.