Pôdopokryvné trvalky

Pri zakladaní záhrad sa veľmi často stretávame so zásadnou otázkou. Rieši ju každý tvorca či užívateľ záhrady, bez ohľadu na to, o aký štýl sadovníckej úpravy sa jedná. Ide o najnižšiu zónu, tesne nad povrchom pôdy, v miestach pod rastlinami. Povrch pôdy je dôležitou časťou výsadby nielen z pohľadu estetického, ale i z praktického hľadiska. Preto sú mulčovacie materiály neodmysliteľnou súčasťou takmer každej realizácie.

Mulčovaciu kôru, štiepky, piesok, kompost, či rôzne druhy štrkov a kameniva vnímame ako neodmysliteľnú koncovku každej výsadby. Aspoň jeden z týchto materiálov obvykle nájdeme na každej záhrade. Očakávame od nich optické zjednotenie záhrady, ochranu pred burinami i spomalenie výparu vody z pôdy. Všetky tieto vlastnosti, plus niektoré navyše, majú ešte aj niektoré rastliny. Súborne ich môžeme nazývať rastlinami pôdopokryvnými. Tieto dokážu porastať povrch pôdy tak, že pre existenciu burín prestane čoskoro na mieste existovať priestor, často bývajú  pekné sami o sebe a chránia pôdu nielen proti vysychaniu, ale aj proti erózii. Navyše poskytujú bezpečný priestor pre život pre celú škálu drobného živočíšstva obývajúceho záhradu. Ako pôdopokryvné rastliny vnímame hlavne tie, ktoré sa vyznačujú plazivým vzrastom. Môžu to byť ale aj iné typy rastlín, ktoré nebývajú vysoké, ale rastú vzpriamene.  Zjednodušene by sa dali pôdopokryvné rastliny rozdeliť do dvoch skupín – na dreviny a trvalky.

V prípade, že zvolíme pre výsadbu pôdopokryvné trvalky, mali by sme dodržať niekoľko dôležitých pravidiel. Ich rešpektovanie je podmienkou dosiahnutia úspechu a radosti z výsadby.

1. Aby tieto rastliny mohli plniť všetky svoje funkcie, je dôležité pozemok určený na výsadbu dobre odburiniť. Prerastanie buriny cez okrasné pôdopokryvné rastliny je veľkou komplikáciou, ktorá sa dodatočne rieši ťažko.

2. Pôda určená pre výsadbu by mala byť čerstvo zrýľovaná, alebo prirodzene kyprá. Pre väčšinu druhov pôdopokryvných trvaliek je typická tvorba výbežkov a rozrastanie vo všetkých smeroch od materskej rastliny. V prípade utuženej pôdy k tomuto prirodzenému rozrastaniu sa nedochádza vôbec, alebo len obmedzene.

3. Aby očakávaný efekt nastal čo najskôr, dbáme na to, aby sa na jednotku plochy vysádzalo vždy dostatočné množstvo trvaliek. Platí, že čím drobnejší druh vysádzame, tým viac rastlín musíme použiť. Vo väčšine prípadov sa jedná o 9-12 kusov na štvorcový meter. 

4. V prípade pôdopokryvných trvaliek NIKDY NEPOUŽÍVAME žiadne mulčovacie textílie.

Zdá sa, že založenie takejto výsadby je pracné a nákladné. Čiastočne to platí, ale dobre vymyslená a správne realizovaná výsadba  s použitím pôdopokryvných trvaliek ušetrí pri údržbe nielen množstvo času, ale aj finančných prostriedkov. 

Sortiment trvaliek vhodných pre porastenie povrchu pôdy je veľmi bohatý. S ich výberom vám ochotne poradí odborný personál našich záhradníctiev a záhradných centier.