Sakury a spol.

Ak sa dá o niektorých stromoch v jarnom období povedať, že sú ozaj fascinujúce, tak sakury určite patria medzi ne. Ich označovanie správnym menom býva niekedy trošku problematické, pretože pôvodný rod Prunus, kam všetky kedysi patrili, bol botanikmi rozdelený na niekoľko samostatných skupín. Najmä medzi záhradníkmi sa tento nový systém pre zložitosť príliš neujal. Naďalej sa slovo Prunus používa nielen pre sakury, ale aj iné, im blízke druhy. 

Z užívateľského pohľadu je ale dôležitejšie poznať vlastnosti a nároky týchto stromov. Preto prosím dovoľte ich krátke predstavenie. Sakury sú listnaté kvitnúce stromy patriace medzi čerešne. Pestujú sa pre efekt kvetov a veľmi často aj pre výrazné jesenné vyfarbenie. V období medzi kvitnutím a jesenným vyfarbením pôsobia jednoducho a nie príliš nápadne, aspoň vo väčšine prípadov. Preto sa hodia na miesta, kde sa pestujú aj iné druhy stromov, ktoré by zabezpečili striedanie efektov v období nenápadnosti sakúr. 

Sakury, podobne ako čerešne, vyžadujú hlboké, živné pôdy s bohatým obsahom vápnika. Veľmi zle znášajú aj krátkodobé zamokrenie, preto je dobrá priepustnosť pôdy jedným zo základných aspektov úspechu pri pestovaní sakúr. Výhodou väčšiny kultivarov je sterilita ich kvetov. Plody, ktoré máme u čerešní radi, u sakúr nie je žiaduce. Ako v mestskej, tak súkromnej zeleni nie je vhodné, aby dužinaté plody padali na chodníky, spevnené plochy a do trávnikov. 

Pri pestovaní sakúr vyberajte miesto tak, aby na stromy dopadalo čo najviac priameho slnečného svitu. Veľmi často sa stáva, že vitálny podpník vytvorí na kmeni nový výhon, ktorý rastie lepšie ako kultúrna časť. Ak to uvidíte na svojej sakure – odstráňte ho čo najskôr. Inak by sa mohlo stať, že tento výhon preberie vládu nad vašou sakurou, z ktorej by sa časom mohla stať obyčajná divá čerešňa.

Prunus serrulata 'Kanzan'