Strieborné smreky a jedle

Pekne súmerne rastúce ihličnany vedia často vzbudzovať záujem a túžbu. Ak sa k nim pridá ešte zaujímavá farebnosť, ich šance sa ešte zväčšujú. Do tejto skupiny okrem iných druhov patria aj tzv. strieborné jedle a smreky. 

Sú to dreviny nápadného vzhľadu, často sa používajú pre vytvorenie dominantného efektu v záhrade či v parku. Zastupujú ich rôzne druhy s odlišnými nárokmi na pestovanie. Jednu vec ale majú vo väčšine prípadov predsa len spoločnú. Skoro vždy sa tieto šedo - modré ihličnany vyznačujú vyššou odolnosťou voči priamemu slnku a vyšším teplotám. To dokonca aj v prípadoch, kedy ich „zelení“ príbuzní tieto vlastnosti nemajú. Môže za to slabá vosková vrstvička na ihličí, ktorá spôsobuje atraktívnu šedú či striebornú farbu. Táto veľmi svetlá farba odráža slnečný svit, čím zabraňuje nadmernému prehrievaniu rastliny a zbytočnému odparovaniu vody z rastliny.

Práve z týchto dôvodov boli v 70.a 80. rokoch 20.storočia  niektoré z týchto druhov často vysádzané do exponovaného prostredia miest a priemyselných areálov. Strieborný smrek - správne smrek pichľavý (Picea pungens) sa navyše vyznačuje vysokou odolnosťou voči prachu a smogu v ovzduší. Jeho nevýhodou je pomerne plytký koreňový systém, ktorý môže v dospelosti spôsobovať nestabilitu  vysokých jedincov. Preto sa pre domáce záhrady s obľubou používajú odrody, ktoré rastú do menších finálnych veľkostí, pričom si zachovávajú aj atraktívnu farbu.

Rovnakú povesť odolnosti má aj jedľa srienistá (Abies concolor). Ďalšie krásne strieborno vyfarbené kultivary nájdeme u druhov jedľa plstnatoplodá či jedľa španielska. Tieto druhy dokonca ponúkajú aj pomaly rastúce a veľmi kompaktné odrody vhodné do malých záhrad či pre pestovanie vo väčších nádobách. 

Picea pungens ‘Glauca‘