Tvarované stromy

Tvarované stromy sú veľmi nápadným prvkom každej záhradnej úpravy – snáď ani nie je možné si ich nevšimnúť. Vďaka tomu veľmi často vzbudzujú rôzne emócie – od nadšenia až po absolútnu kritiku. Ako aj v iných situáciách, tak aj pri tvarovaných stromoch nájdeme radu zlých, ale i veľmi zaujímavých príkladov použitia.

Pre kvalitu života sú stromy veľmi cennými partnermi, i keď si to často priamo neuvedomujeme. Ich hodnota spočíva v obrovskej mase listov, ktoré zvlhčujú vzduch, ochladzujú prostredie či zachytávajú drobné častice prachu poletujúce vzduchom. Preto platí, že čím je koruna stromu väčšia, tým silnejšie sú účinky, ktoré strom poskytuje. Prečo sa teda stromy pomerne násilne tvarujú, čím sa zmenšuje veľkosť ich koruny? Áno, niekedy je to len otázka názoru záhradného architekta, ktorý potrebuje do priestoru vniesť určitú zaujímavosť. Ďalšie dôvody ale majú rýdzo praktický charakter. Tvarované stromy sa totiž často používajú práve tam, kam sa bežná koruna stromu nevojde, respektíve sa nehodí.

Zaujímavé príklady sú vidieť najmä v mestách, kde sú úzke ulice alebo malé záhrady. Stromy tvarované do špalierov bývajú riešením (okamžitým) pre oddelenie dvoch priestorov. Ak by sme to zjednodušili, sú to vlastne živé ploty, ktorých základňa je vyzdvihnutá vysoko nad povrch zemi. O ekologickom význame živých plotov sa našťastie nemusí viesť diskusia. Vďaka takto zapestovaným stromom môžeme zeleň dostať i tam, kam by to za iných okolností nebolo možné.

Druhým spôsobom tvarovania stromov je pestovanie tzv. dáždnikovitých korún. Tie majú uplatnenie najmä tam, kde nie je možné, či žiaduce nechať rásť strom do prirodzeného tvaru. Stromy s dáždnikovitou korunou pritom dávajú plnohodnotný tieň, čím zvyšujú luxus využitia pobytového priestoru.
V záhradnej tvorbe môžu tiež nastávať situácie, kedy sa hodí vytvoriť oblúk, či zelený tunel. Pre tento prípad sa opäť hodí použitie vopred vypestovanýchtvarovaných stromov. Obvykle sú to stromy okrasné, ale môžu to byť aj druhy ovocné, ako jablone či hrušky, ktoré tvarovanie znášajú.

Pomocou tvarovaných stromov môžeme vniesť do záhradného priestoru nové prvky zaujímavosti. Než ale padne definitívne rozhodnutie o použití týchto stromov – treba si uvedomiť jednu vec. Tvarované stromy sú záväzkom na celý život, ak im raz vnútime nový tvar, musí sa neustále udržovať pravidelným rezom (obvykle minimálne 2 x ročne). I jednoročná prestávka by mohla mať pre život stromu zásadný dopad.