Vresovce – Erica

Niekedy už od začiatku zimy, ale v plnej sile až v predjarí, na našich záhradách rozkvitajú nízke plazivé polokere, ktoré spôsobujú na jednej strane veľkú radosť, na strane druhej ale aj mierny zmätok v dušiach mnohých záhradkárov. Sú to vresovce (Erica), ktoré bývajú často zamieňané za blízko príbuzné vresy. Vresovce dali meno celej čeľadi vresovcovité, kam patria okrem iného aj rododendrony, čučoriedky, pierisy či brusnice. Na rozdiel od vresu, ktorý disponuje jediným druhom, sú vresovce veľmi bohatým rodom. Existuje ich viac ako 600  druhov, pričom veľká väčšina pochádza z tropických a subtropických oblastí sveta, najmä z Južnej Afriky.

Subtropické a tropické druhy bývajú často pre nás prekvapivo rozmanité. Niektoré z nich sa spôsobom rastu podobajú tým našim, ale mnoho z nich tvorí mohutné kríky či dokonca menšie stromy. Z dovolenkových destinácií v Južnej Európe vám možno bude povedomý vresovec stromovitý – Erica arborescens, ktorý tam rastie v podhorských a horských oblastiach a neraz presahuje i výšku cez 4 m. Tropické a subtropické vresovce sa u nás občas pestujú ako prenosné rastliny, ktoré sa v našich zimách musia pestovať v bezmrazých priestoroch.

Vresy, ktoré pestujeme v záhradách u nás náležia hlavne druhu Erica carnea , či Erica cinerea, prípadne neveľkému množstvu krížencov. Sú to viac široké ako vysoké rastliny, ktoré len málokedy  dorastajú na výšku viac ako 40 cm. Vresovcom vyhovuje svetlé slnečné miesto, ale nemalo by byť príliš suché. Môžu rásť vo veľmi miernom túlavom tieni  vysokých stromov (obvykle borovíc) v mierne kyslej, dobre priepustnej pôde. Uplatnia sa najlepšie vo väčších celkoch, vresoviskách či na skalkách. Najkrajšie vyznejú vtedy, ak sa od jedného druhu a kultivaru použije väčšie množstvo kusov. Veľmi harmonicky pôsobia s brezami, borovicami prípade jarabinami, alebo v skupinách pred štíhlymi ihličnanmi, rododendronmi či s niektorými druhmi tráv.

Veľmi dobre sa hodia k zosadzovaniu do pôsobivých jarných kombinácií síce pre krátkodobý, zato mimoriadne pôsobivý efekt. Pri pestovaní na záhrade nezabúdajte, že potrebuje mierne kyslú pôdu s výrazným prídavkom rašeliny. Pri vysádzaní treba mierne narušiť koreňový bal, aby sa korene ľahšie dostávali do priestoru výsadbovej jamky.