Začíname so zeleninou - predpestovanie sadby

Obľuba domáceho pestovania zeleniny stále rastie, aj mnohí ľudia ktorí milujú svoje okrasné záhrady hľadajú možnosti pre založenie aspoň niekoľkých záhonov pre úžitkové rastliny. Ku koncu januára sa v nás prebúdza ten krásny záhradnícky pud, ožíva túžba vysievať a pestovať, okrem iného i sadbu zeleniny.

S tým je spojené mnoho radostí, ale i starostí. Hlavne začínajúci pestovatelia bývajú trošku stratení a nerozhodní. Hlavne pre nich sú určené naše nasledujúce rady ohľadom predpestovania zeleninovej  sadby.

Rada č. 1 - S predpestovaním sadby sa príliš neponáhľajte.

Ako prvá zelenina sa vysieva zeler a chilli papričky. Na túto zeleninu už je čas – vysieva sa už v januári. O niečo neskôr vysievajte papriku. U ostatných zelenín treba vedieť, či budete zeleninu pestovať na otvorenej záhrade, alebo v parenisku či v skleníku. Podľa toho prispôsobte termín výsevu.Pri skorom výseve v izbových podmienkach väčšina semien klíči veľmi rýchlo a rovnako rýchlo sa rastliny snažia v teplom prostredí i rásť. Ak sa stretne pri pestovaní vyššia teplota s nedostatkom svetla, rastliny sa vyťahujú, bývajú krehké a neživotné.

Rada č. 2 - Na výsevy používajte výhradne substráty k tomu určené. 

Nezdá sa to, ale vyrobiť dobrý výsevný substrát je veda. Výsevný substrát nesmie obsahovať živé semená burín ani zárodky chorôb, či živé vajíčka a larvy hmyzu. Musí mať optimálnu štruktúru, primeranú schopnosť zadržiavať vodu, ale zároveň schopnosť zbavovať sa nadbytočnej vlhkosti. Musí v sebe udržiavať dostatok vzduchu, ktorý je nutný pre zdravý život koreňov. Výsevný substrát obsahuje len veľmi malé množstvo živín. Domáca príprava výsevnej zeminy rôznymi metódami „pečenia hliny v rúre“ je absolútne kontraproduktívna, týmto zásahom sa mení štruktúra pôdy a ničí sa všetok pôdny život. Kvalitný výsevný substrát rozhoduje o celom ďalšom živote rastliny – chyba v predpestovaní niekedy nejde napraviť po celý ďalší život rastliny.

Rada č.3 - dbajte na to, aby výsevné misky boli čisté. 

Naplňte ich tak, aby boli takmer plné. Ak sú naplnené iba čiastočne, okraje výsevnej misky zatieňujú mladé, čerstvo vyklíčené rastliny. Vysievajte vždy veľmi riedko. Hustý výsevok znižuje kvalitu sadeníc a veľmi často vedie k zbytočnej nadprodukcii. Pri výsevoch obvykle platí pravidlo, že semená sa zasypávajú vrstvou substrátu, ktorý odpovedá dvoj až trojnásobku veľkosti semena. Semená niektorých druhov rastlín sa nezasypávajú vôbec. Týka sa to malých semienok prachového vzhľadu – napríklad begónií, petúnií, tabaku či majoránky. Na vyklíčenie semien môžete výsevnú misku umiestniť do teplej miestnosti. Po vyklíčení ju preneste do chladnejšej a svetlej miestnosti. Pre vývoj rastlín sú ideálne nižšie teploty – v rozmedzí 12-15°C. Rastú tam pomalšie, ale sú tvrdšie a pevnejšie.

Ak čakáte na pokyny pre výsev rajčín, ešte máte čas. Pokiaľ ich budete pestovať mimo skleník vo voľnej záhrade, stačí ich vysievať v druhej polovici marca až začiatkom apríla.