Zelenina pre úžitok i krásu

Pestovanie zeleniny na domácich záhradách bolo odvždy motivované základnou ľudskou potrebou – dopestovať si vlastné jedlo. O tomto poslaní zeleniny nikto nepochybuje. Je tu ale ešte jedna vec, zelenina okrem úžitku, ktorý prináša, vie byť aj krásna. Niektoré druhy zeleniny pôsobia výtvarne a samé o sebe sú veľmi pekné. Napríklad mangold s pestrofarebnými listami sa v niektorých krajinách celkom bežne používa ako súčasť pestrých letničkových záhonov. Podobne je na tom aj kučeravý kel, jeho niektoré odrody sú na prvý pohľad veľmi atraktívne – a čo je dôležité, ich krása sa začína prejavovať až v druhej časti vegetačného obdobia a vydrží až do začiatku jari. 

V prípade veľkých  záhrad či záhumienkov, kde je dostatok priestoru, sa na krásu zeleninových záhonov až tak hľadieť nemusí. U malých rodinných záhrad je ale situácia odlišná – je celkom logické, že malá plocha súkromnej záhrady musí plniť viac funkcií naraz. Ak chceme, aby sme sa v nej cítili dobre, dbáme na úhľadnosť, eleganciu a prijateľnú formu údržby. Pestovanie zeleniny v relaxačnej záhrade sa môže javiť ako zvláštny nápad, ale nie je to celkom tak. Už samotný pocit z pestovateľských úspechov je veľkolepý. Stať sa majiteľom vlastnej mrkvy, fazule či rajčín, prináša do života pocit radosti, či dokonca šťastia a hrdosti. A už aj to spĺňa podmienku úspešnej relaxácie – lebo tá má okrem fyzickej, i veľmi významnú duševnú zložku.

Pri troške snahy je možné vytvárať zeleninové záhony tak, aby boli jednoduché na údržbu a atraktívne pre oko. Hlavne na malých záhradách by sme mali premýšľať a konať tak, aby sa efekt úžitku neustále prelínal s efektom krásy. V praxi to znamená kombinovať viacej druhov zeleniny na jednom mieste, čo je nielen pekné, ale často i veľmi užitočné riešenie. Tzv. kombinované kultúry podporujú prírodnú rozmanitosť, neraz si jednotlivé druhy zeleniny pestované pri sebe vedia medzi sebou pomôcť v boji s niektorými škodcami a chorobami. Výhodou zmiešaných záhonov je aj výrazné zmenšenie rizika úhynu jedného zeleninového druhu. Ak sa náhodou objaví problém, ktorý by jeden rastlinný druh celkom zlikvidoval, stále existuje nádej, že ostatným druhom v hriadke sa dariť bude, takže škoda nebude až tak vážna.

Významným pomocníkom pri budovaní krásy zeleninových záhonov sú bylinky a niektoré jednoročné druhy kvetov. Tie často dokážu vyplniť aj malé medzery medzi zeleninou a svojimi kvetmi prilákať hmyz, aby pomohol v opeľovaní  zeleniny. Niektoré druhy letničiek, alebo vytrvalých bylín sú pre hmyz veľkým lákadlom a zdrojom peľu aj nektáru. Patrí sem napríklad pamajorán (oregáno), pažítka, cínie, či niektoré formy bazaliek alebo divoké maky. Krasuľky či verbeny na ploche zaberajú len málo miesta, ale ich tenké kvetné stonky vyrastú nad úroveň zeleniny, pričom ju zatieňujú iba minimálne. Ich kvety tancujú vo vetre, priťahujú včely i motýľov a pôsobia krásne až do neskorej jeseni.